Ankieta przedadopcyjna

Tytułem wstępu...

Nie zajmujemy się sprzedażą psów, tylko szukamy im dobrych (czyli sprawdzonych) domów na całe ich życie. Jest to zobowiązanie wobec żywej, czującej istoty. Jest to również zobowiązanie wobec nas, którzy danego psa uratowali. Często wymagają one leczenia, operacji, długiego podawania leków. Niejednokrotnie są to psy sprawiające swoim obecnym opiekunom problemy wychowawcze. Opieka nad nimi wymaga czasu, wiele pracy, cierpliwości, a nader wszystko miłości.

Dlatego właśnie chcemy poznać nowych opiekunów ratowanych psów jeszcze przed adopcją. Przygarniając bezdomne, skrzywdzone zwierzę, składamy mu jednocześnie obietnicę, że zadbamy o jego przyszłość i że nic złego już je nie spotka. Chcemy dotrzymać słowa i liczymy na to, że Państwo nam w tym pomożecie. Proszę nie traktować tej ankiety jako „inwigilacji”, ale jako pierwszy krok do poznania Państwa możliwości odnośnie adopcji psa rasy Westie. Niektóre pytania zawarte w ankiecie są „oczywiste”, nie służą jednak temu, aby Pana/i urazić – nie znamy się jeszcze, nie wiemy jakie jest Pana/i doświadczenie z psami, czy z rasą West. Proszę zatem potraktować ankietę jako pierwszy krok do poznania Pana/i jako kandydata do adopcji pieska.

Bardzo prosimy o wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania, co pozwoli nam lepiej Państwa poznać. Odpowiedzi typu: „tak /nie”, „nie wiem”, „zawsze” itp. niewiele nam mówią i nie ułatwiają podjęcia decyzji o adopcji.

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Fundacja Westy do Adopcji z siedzibą w Dosinie (05-140) na ul. Owocowej 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w celu wskazanym w danej zgodzie przez okres do jej wycofania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości adopcji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych-PUODO). Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na nasz adres: westy.do.adopcji@onet.pl